BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Retencijos tyrimai odontologijos klinikoje

Parašė odontologijosklinika | 2016-01-24 12:18

Vidutinės retencijos reikšmės su kintančiais susmailėjimais buvo statistiškai skirtingos (P<0.01). Pagal rezultatus, kai smailėjimas (kampo) sumažėja, retencijos jėga padidėja

Odontologijos klinika Vilniuje, buvo palygintos retencijos reikšmės su 2° vidinių ir išorinių vainikėlių susmailėjimu, ir nustatytas statistinis reikšmingumas (P<0.01) tarp grupių su 5 ir 6mm aukščiu, ir 4 ir 6mm aukščiu. Tuo tarpu  jokios statistinės svarbos nebuvo pastebėta tarp 4 ir 6mm (P>0.01).

Kai  4° nusmailintų vidinių ir išorinių vainikėlių retencijos reikšmės buvo palygintos, pastebėtas statistinis reikšmingumas tarp grupių su 4 ir 6 mm aukščiu (P<0.01). Tuo tarpu  jokios statistinės svarbos nebuvo pastebėta tarp 5 ir 6 mm (P>0.01).

Kai 4° nusmailinti vidiniai ir išoriniai vainikėliai buvo palyginti, statistinis reikšmingumas buvo tarp grupių su 5 ir 6 mm aukščiu, ir 4 ir 6 mm aukščiu (P<0.01); kai tuo tarpu nebuvo jokios statistinės svarbos tarp grupių su 4 ir 5 mm aukščiais (P>0.01).

Pagal variacijos analizės odontologijos klinika rezultatus, skirtumai tarp aukščių variacijų buvo statistiškai reikšmingi (P<0.01). Skirtumai tarp kampų variacijų visose grupėse buvo taip pat reikšmingi (P<0.01). Skirtumai tarp procedūrų kiekių buvo reikšmingi visose grupėse (P<0.01).

Santykis tarp procedūrų skaičiaus ir aukščio grupėse buvo žymus (P<0.01). Santykis tarp procedūrų skaičiaus ir susmailėjimo grupėse buvo taip pat reikšmingas (P<0.01). Santykis tarp aukščio ir susmailėjimo buvo pastebimas visose grupėse (P<0.01). Santykis tarp procedūrų skaičiaus, aukščio ir kampo buvo taip pat žymus (P=0.758).

Pagal šiuos rezultatus vilniuje, kai skirtumas buvo pastebėtas pirmoje ir

Pav.6 Procedūrų skaičiaus, aukščių ir retencijos jėgų santykis čia.

Aukščio ir kampo tarp grupių faktorių sąveika buvo žymi (P<0.01). Pagal šiuos rezultatus, aukščio ir kampo variacijos retencijos klinka jėgai nebuvo nepriklausomos viena nuo procedūrų skaičiaus ir kampo tarp grupių sąveika buvo žymi (P<0.01). Tai reiškia, kad kampo ir procedūrų skaičiaus variacijos retencijos jėgai nebuvo nepriklausomos viena nuo kitos.

Rezultatai parodė, kad buvo žymus skirtumas odontologijos klinika vilniuje tarp 2º ir 4º grupių pirmame, 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 procedūrose (P<0.01). Nebuvo pastebimo skirtumo 10 000 procedūrose (P>0.01).

Tarp 2º ir 6º grupių buvo žymus skirtumas pirmoje, 100, 200, 300, 500, 1000 ir 5000 procedūrose (P<0.01). Nebuvo pastebimo skirtumo 10 000 procedūrose (P>0.01).

Pav. 8 Kampo, procedūrų skaičiaus ir  retencijos jėgos santykis

Svarstymas

Statinės ir dinaminės jėgos yra perduodamos atramoms vis labiau, tai vyksta dėl svirties veikimo, kai fiksatorių skaičius sumažėja ir tolimesnis plėtimosi plotas padidėja .  Dėl trauminės okliuzijos ir nelygios apkrovos, neigiamai veikia atraminio danties periodontą ir nulemia ankstyvą dantų iškritimą. Dvigubo vainikėlio tipas ir jo retencijos mechanizmas sąlygoja ilgalaikią retenciją nuimamo protezo . Šiame tyrime buvo ištirta norima retencija ir konusinių vainikėlių teleskopinių protezų tęsiamumas, norima retencija ir jos išsaugojimas.

Rodyk draugams

Odontologijos Klinika Vilniuje - Medžiagos ir metodai

Parašė odontologijosklinika | 2016-01-24 12:06

Odontologijos klinika Vilniuje paruošė 90 galvučių iš nerūdijančio plieno, standartinio dydžio ir krūminio danties formos. Vainikėliai 4, 5 ir 6 mm aukščio buvo paruošti su 6 mm cervikaliniu diametru ir 6º konvergacija su 1 mm laiptelio pločio. Kad geriau prisitaikytų ant galvučiu, vainikėlių kraštai tarp okliuzinio paviršiaus ir ašinių sienelių buvo padaryti nuožulnūs.Galvutėsi buvo sunumeruoti ir suskirstyti į grupes pagal dydžius. (pav.1).

Odontologijos klinikoje lygiam lydiniui gauti, formos buvo paruoštos su frezavimo staklėmis. Lydinio storis 0,5mm.

Plastodent vaškas buvo naudojamas vidinių ir išorinių vainikėlių gamybai. Vidinių vainikėlių gamybai vaškas buvo pakaitintas iki 70 º C ir įlietas į formą, pilnai ją apdengdamas.  Buvo paruoštas gipsinis modelis ir galvučių pavyzdžiai pritvirtinti lygiagrečiai viena kitai. Vaško plokštelės buvo uždėtos ant galvutės ir nufrezuotos su kūgišku vaškiniu gražtu (FI373W23, Bredent, On, Canada), kad suformuotų 2º, 4º ir 6º kampus. Frezavimo metu, buvo naudojamas žemas slėgis ir atliekamas vienakryptis frezavimas. Spaudimo kryptis ant kontaktinio paviršiaus buvo keičiama gražtu kryptimi. Liejimo procesas buvo užbaigtas su aukso-sidabro-paladžio (Au-Ag-Pd) lydiniu.

Pirminiai lydinio vainikėliai buvo pritvirtinti ant galvutės tuose pačiuose gipso formose. Gipso formos buvo pritvirtintos prie 0 º pirminių vainikėlių vaškinių modelių ant mobilaus frezavimo stalo. Pirminiai vainikėliai buvo nupreparuoti kūgišku deimantiniu gražtu (FI373H23, Bredent, On, Canada) ir suteiktas 0,5 mm tolygus storis. Odontologijos klinika, Išorinei daliai įdėti, buvo paruoštas vidinėje dalyje pusapvalus griovelis . Tada modeliai buvo įdėti.

Išorinis vainikėlis buvo paruoštas ant vidinio vainikėlio. Pabaigta vidinė dalis buvo įdėta į formą, kuri buvo paruošta tekinimo staklėse. Atliktas vaškavimas. 2 mm diametro ir 5 mm aukščio liejimo kanalai buvo paruošti retencijai išmatuoti ir uždėti ant okliuziniu paviršių. Išorinio vainikėlio liejimo ir šlifavimo procedūros buvo baigtos ir jis buvo pilnai pritaikytas vidiniam vainikėliui

Retencijos jėgų matavimui buvo pasinaudota Instron 1114 Universaliu testavimo prietaisu.

Ant stalo pritaisyti pavyzdžiai buvo traukiami 0.5 mm min-1 greičiu ir kiekvieną iš jų veikė pasikartojanti 5-kgf jėga. Eksperimentiniai tyrimai buvo suskirstyti į intervalus, kur konuso kampas χ/2 buvo 2 º, 4 º, 6 º. Matavimai odontologijos klinikoje buvo pakartoti 10 kartų ir rezultatai  užrašyti. Nuėmimo testai buvo atliekami su Life-test (įdėjimo/nuėmimo) prietaisu, susidedančio iš alkūninio sverto ir variklio(pav.3).

Grupės, turinčios po 10 pavyzdžių, buvo pritvirtintos prie specialaus stalo naudojant savaime polimerizuojančią akrilinę masę. Testavimo prietaiso greitis buvo nustatytas 100cm min-1 teikiantis 5-kgf. Eksperimentas buvo atliekamas 100, 200, 300, 500, 1000, 5000, 10000 ciklų. Kiekvieno 100 ciklo pabaigoje, pavyzdžiai  nuvalomi su acetonu. Po kiekvieno intervalo testavimo pavyzdžiai uždedami ant Instron prietaiso  apkraunami 5kgf jėga ir atliekami tempimo matavimai 10 kartų kiekvienam pavyzdžiui .

Rezultatai

Retencijos jėgų reikšmės buvo statistiškai analizuojamos dviejų krypčių -  konuso kampų ir aukščio variacijos . Reikšmingų faktorių palyginimas buvo atliekamas Duncano testu. Pogrupių palyginimas atliekamas t-testo pagalba, kai įvyksta reikšminga sąveika.

Pagal odontologijos klinika variacijos analizės rezultatus, aukštis ir kampas buvo statistiškai reikšmingi (P<0.01). Sąveika tarp aukščio ir kampo buvo reikšminga (P=0.3037). Vidutinės retencijos reikšmės su aukščio variacijomis buvo statistiškai skirtingos (P<0.01), kas reiškia, kad kai vainikėlio aukštis padidėja, retencijos jėga taip pat padidėja (Pav.4).

Rodyk draugams

Parametrai veikiantys konusinių vainikėlių retencijos jėgą.

Parašė odontologijosklinika | 2016-01-24 11:53

Odontologijos Klinika Vilniuje

Parametrai veikiantys konusinių vainikėlių retencijos jėgą.

Apibendrinimas. Tyrimo tiklsas buvo nustatyti teleskopinių vainikėlių retencijos jėgų reikšmes. Pradžioje buvo suligintos retencinės jėgos skirtingų aukščių ir kampų. Sekantis žingsnis buvo jų nuėmimas  ir nustatytas greitis, jėga ir skaičius. Įgytos retencijos jėgos buvo palygintos. Klinikoje buvo paruošta devyniasdešimt antgalių išmatuoti konusinių vainikėlių retencija. Nuėmimo testai buvo atliekami su įdėjimo/atskyrimo prietaisu. Testavimo įrenginio greitis buvo 100 cm min-1 tiekiantis dalių talpininimą su 5 kgf 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 ir 10 000 ciklų. Kampų skirtumų vidutinės retencijų reikšmės nustatytos statistiškai skirtingos (P<0·01). Pagal įvairių analyzių rezultatus aukštis buvo statistiškai reikšmingas (P<0·01). Procedūrų skaičiaus skirtumas visoms grupėms buvo statistiškai reikšmingas (P<0·01). Procedūrų skaičiaus, aukščio ir kampų sąveika buvo statistiškai reikšmingi (P=0·758). Pagal tyrimo rezultatus, kampo ir aukščio faktorių efektas retencijos tarp grupių požiūriu nebuvo vienas kitam nepriklausomi. Esant vienodiems kampams, padidėjus aukščiui, padidėjo ir retencija. Labiau smailiuose kampuose, retencijos padidėjimas buvo labiau akivaizdus. Odontologijos klinikoje vilniuje taip pat buvo nustatyta, kad būtinas papildomas prietaisas retencijos pajėgumui išlaikyti po ilgalaikio naudojimo.

Parametrai veikiantys konusinių vainikėlių retencijos jėgą

Teleskopiniai vainikėliai buvo pristatyti kaip nuimamų protezų fiksatoriai. Jie taip pat yra žinomi kaip dvigubi vainikėliai, kaip vainikėlio ir įvorės plokštelė arba kaip Konuskrone.

Pirmą kartą jie buvo aprašyti 1886m. ir nuo to laiko pasiteisino kaip efektyvi priemonė nuimamam daliniam protezui prilaikyti. Jie perduoda jėgas išilgai atraminių dantų ašimi ir suteikia atramą, bei apsaugo nuo judesių, kurie gali išstumti protezą.

Cilindrinių teleskopinių vainikėlių paviršiai yra paruošiami lygiagretūs ir atsiranda stūmoklinio cilindro efektas. Dėl šios nuolatinės trinties susidėvėjimo faktorius padidėja.

Skirtumas tarp cilindrinių ir konusinių vainikėlių yra tam tikras pastarųjų vertikalaus paviršiaus smailėjimas ir rotacinė simetrija.

Dėl konusinio vainikėlio geometrijos susidaro spaudimo efektas. Odontologijos klinika Vilniuje Lygiagretūmas yra tik tarp vidinio ir išorinio vainikėlio  paviršių, kai tuo tarpu cilindrinių vainikėlių visos sienelės yra lygiagrečios.

Pirminiai ir antriniai vainikėliai laiko vienas kitą  kontakto paviršiuje tuo pačiu metu. Nuimant protezą, šie kontaktiniai paviršiai atsiskiria vienas nuo kito vis labiau ir labiau. Dėl to odontologijos klinikoje konusinių vainikėlių protezai gali būti nuimami be trinties ir sujungiami po pirmo jėgos veikimo. Cilindrinių teleskopinių vainikėlių sistemoje trintis atsiranda visuose paviršiuose pradedant nuo pirmo protezo įdėjimo ant atraminio danties  (5-8). Klinikoje, konusiniai vainikėliai turi turėti tam tikra laipsnį ir jis turi mažėti palaipsniui, didėjant retencijai. Tokiu būdu, įgyjama retencijos jėga ir įdėtas vainikėlis nebegali būti taip lengvai išimamas. Techniškai idealiame odontologijos klinika vilniuje ir lygiame konusiniame vainikėlyje, retencijos jėga nustatoma pagal konusinio vainikėlio kampą.

Teleskopinių ir konusinių vainikėlių gamybai yra rekomenduojama naudoti lydinį, kuris turi aukštą aukso sudėtį ir elastinį modulį, bet  esantis labai kietas (ADA tipas IV).  Teleskopiniai ir kūgiški dvigubi vainikėliai gali teikti tvirtą atramą.

http://meledaklinika.lt

Rodyk draugams